Archaeoleg ym Mharc Cybi,
Caergybi

Rhwng 2006 a 2008, a 2009 a 2010, cynhaliodd Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd waith cloddio archaeolegol cyn i Lywodraeth Cymru gynnal gwaith datblygu sylweddol ar safle o'r enw Parc Cybi yng Nghaergybi.

Archwiliwyd dros 20 hectar i ddatgelu tirwedd archaeolegol. Yr uchafbwyntiau oedd olion neuadd bren Neolithig 6000 mlwydd oed a phentref o'r Oes Haearn, ond roedd nifer fawr o nodweddion eraill hynod ddiddorol hefyd.

Mae Llywodraeth Cymru wedi ariannu dadansoddiad llawn o'r data ac mae gwaith ar y gweill i greu cyhoeddiadau terfynol ynghylch y safle pwysig hwn. Mae'r tudalennau gwe hyn yn darparu porth tuag at wybodaeth ynghylch y safle a digwyddiadau cysylltiedig.

 

 

 

Cefndir y prosiect Ble mae'r safle? Ynys Gybi Y Cloddiad Y Darganfyddiadau Beth yw Gwaith Ôl-gloddiad? Adroddiadau Technegol Digwyddiadau