English

 Nodweddion Tirwedd Hanesyddol - Trawsfynydd

Cliciwch ar y rhifau ar y map neu ar enw'r ardal yn y rhestr isod am fanylion yr ardal.

  

 

Ardaloedd

1. Ffridd Lwyd – coedwig
2. Cefn Clawdd – thiroedd caeëdig
3. Y Rhinogau – llethrau dwyreiniol isaf creigiog
4. Crawcwellt
5. Atomfa a llyn Trawsfynydd
6. Anheddiad gwasgaredig, Lyn Trawsfynydd
7. Corstir, i’r gorllewin o Fryn-crwn
8. Pentref Trawsfynydd
9. Aneddiadau ffermio i’r de o Drawsfynydd
10. Anheddiad cynnar i’r de o Blas Capten
11. Llethrau rhyngol, Ffridd Wen
12. Cwm Prysor – gwaelod y dyffryn
13. Llethrau’r bryniau – Moel Uchaf Dol-haidd
14. Llethrau rhyngol – ochr ogleddol Cwm Prysor
15. Mynydd-dir agored i’r gogledd o Gwm Prysor
16. Aneddiadau ffermio, Drawsfynydd
17. Tirwedd Rufeinig greiriol Tomen-y-Mur
18. Coed Caersaeson
19. Moel Ddu a Moel Oernant
20. Gwersyll milwrol Bronaber
21. Tir caeëdig ucheldirol – Dol-gain

 

Yn ôl at prif fap ardal Nodweddion Tirwedd Hanesyddol


 

Visit our social network sites
Ymwelwch a'n safleoedd rhwydwaith cymdeithasol