English

 Nodweddion Tirwedd Hanesyddol - Penmon

Cliciwch ar y rhifau ar y map neu ar enw'r ardal yn y rhestr isod am fanylion yr ardal.

  

 

Ardaloedd

1. Llanfaes
2. Biwmaris
3. Aberlleiniog/Trecastell
4. Penmon ac Ynys Lannog
5. Llanddona
6. Rhos Llaniestyn
7 .Llangoed
8. Cefnen galchfaen Din Sylwy

 

Yn ôl at prif fap ardal Nodweddion Tirwedd Hanesyddol


 

Visit our social network sites
Ymwelwch a'n safleoedd rhwydwaith cymdeithasol