English

 Nodweddion Tirwedd Hanesyddol - Mawddach

Cliciwch ar y rhifau ar y map neu ar enw'r ardal yn y rhestr isod am fanylion yr ardal.

 



 

 

Ardaloedd

1 Abermaw/ Barmouth (PRN 18331)
2 Ucheldir creigiog Dinas Oleu/ rocky heights (PRN 18332)
3 Llethrau coediog, ochr ogleddol Afon Mawddach/ Wooded hill-slopes, north side of Mawddach (PRN 18333)
4 Cutiau (PRN 18334)
5 Bontddu (PRN 18335)
6 Rhan isaf Afon Cwm-Mynach/ Lower Cwm-Mynach(PRN 18336)
7 Coedwigaeth/ Forestry, Ffridd y Mynach (PRN 18337)
8 Dolgledr - Mynydd agored/ Open mountain(PRN 18338)
9 Aber Mawddach/ estuary (PRN 18339)
10 Morfa Mawddach (PRN 18340)
11 Fairbourne (PRN 18341)
12 Coed y Garth (PRN 18342)
13 Y llain arfordirol, i'r de o Lwyngwril/ Coastal strip, south of Llwyngwril (PRN 18343)
14 Llynnau Gregennen (PRN 18344)
15 Llethrau coediog, uwchben Arthog/ Wooded hill slopes, above Arthog (PRN 18345)
16 Mynydd agored/ Open mountain, Bryn Brith (PRN 18346)
17 Llethrau gogleddol/ Northern slopes, Cadair Idris (PRN 18347)
18 Aneddiadau canoloesol/ Medieval settlements, Islawr dref (PRN 18348)
19 Gwynant (PRN 18349)
20 Coedwigaeth/ Forestry Cyfannedd (PRN 18350)
21 Gallt Ffynnon yr Hydd (PRN 18351)
22 Llwyngwril (PRN 18352)
23 Tirwedd caeau uwchben Llwyngwril(PRN 18353)
24 Uwchdiroedd amgaeedig, Waun Oer(PRN 18354)
25 Tirwedd wedi'i dylunio Abergwynant(PRN 18355)

 

Yn ôl at prif fap ardal Nodweddion Tirwedd Hanesyddol


 

Visit our social network sites
Ymwelwch a'n safleoedd rhwydwaith cymdeithasol