English

 Nodweddion Tirwedd Hanesyddol - Llŷn

Cliciwch ar y rhifau ar y map neu ar enw'r ardal yn y rhestr isod am fanylion yr ardal.

  

 

Ardaloedd

1.Ynys Enlli
2.Cefnwlad Aberdaron
3.Aberdaron
4.Rhiw a Phenarfynydd
5.Neigwl
6.Cilan
7.Llaniestyn
8.Tiroedd caeëdig: Mynydd Anelog, Mynydd Mawr, Mynydd y Gwyddel a Mynydd Bychestyn
9.Rhoshirwaun a Bryncroes
10.Carn Fadryn
11.Caer Saethon, Carneddol, Mynytho a Mynydd Tirycwmwd
12.Mynyddoedd y gogledd o’r Eifl i Garn Boduan
13.Llannor a Boduan
14.Cors Geirch
15.Llanbedrog, Bachellaeth, Madryn a Cheidio
16.Nanhoron a Botwnnog
17.Llangian a Chastellmarch
18.Llanengan ac Abersoch
19.Pwllheli, Deneio a Phenmaen
20.Nefyn a Morfa Nefyn
21.Y Gwastadedd Arfordirol Gorllewinol o Langwnnadl i Borthdinllaen
22.Cefnamwlch, Brynodol a Llandudwen

 

Yn ôl at prif fap ardal Nodweddion Tirwedd Hanesyddol


 

Visit our social network sites
Ymwelwch a'n safleoedd rhwydwaith cymdeithasol