English

Cliciwch ar yr enwau ar y map neu ar y rhestr isod i weld manylion yr ardaloedd tirwedd hanesyddol.

 

Amlwch

Ardudwy

Arfon

Bala and Llyn Tegid
(Saesneg yn unig)

Caernarfon a Nantlle

Creuddyn ac Arllechwedd

Dolgellau
(Saesneg yn unig)

Dysynni

Ffestiniog

Llŷn

Mawddach

Penmon

Trawsfynydd

 

 

 

Visit our social network sites
Ymwelwch a'n safleoedd rhwydwaith cymdeithasol