English

 Nodweddion Tirwedd Hanesyddol - Dyffryn Ffestiniog

Cliciwch ar y rhifau ar y map neu ar enw'r ardal yn y rhestr isod am fanylion yr ardal.

  

 

Ardaloedd

1 Blaenau Ffestiniog
2 Cwm Teigl
3 Rheilffordd Ffestiniog
4 Tan yr Allt
5 Plas Tan y Bwlch
6 Plas Brondanw
7 Portmeirion
8 Wern
9 Harbwr Porthmadog
10 Porthmadog
11 Croesor
12 System incleiniau a chwareli llechi Cwm Croesor a Rhosydd
13 Chwareli llechi Blaenau Ffestiniog
14 Aber Glaslyn – tir a adenillwyd
15 Coetir o gwmpas Hafod Garregog
16 Llethrau uchaf mynyddoedd y Moelwyn
17 Ardal ddiwydiannol Llyn Stwlan/Llyn Ystradau
18 Maentwrog
19 Garreg
20 Tremadog
21 Plas Weunydd
22 Parc
23 Prenteg
24 Cwm Bowydd-Gelli
25 Coed Llyn y Garnedd
26 Llethrau canolog mynyddoedd y Moelwyn
27 Penrhyn-Garth
28 Llethrau coediog isaf, mynyddoedd y Moelwyn
29 Llawr dyffryn Afon Dwyryd
30 Llethrau Brondanw
31 Chwarel Minffordd
32 Penrhyndeudraeth
33 Llidiart Yspytty

 

Yn ôl at prif fap ardal Nodweddion Tirwedd Hanesyddol


 

Visit our social network sites
Ymwelwch a'n safleoedd rhwydwaith cymdeithasol