English

 Nodweddion Tirwedd Hanesyddol - Dysynni

Cliciwch ar y rhifau ar y map neu ar enw'r ardal yn y rhestr isod am fanylion yr ardal.

  

 

Ardaloedd

1 Iseldir Dysynni

2 Tonfanau/Tal y Garreg

3 Tywyn

4 Rheilffordd Talyllyn

5 Corlan Fraith

6 Bryncrug

7 Gerddi a thÅ· Peniarth

8 Llanegryn

9 Llethrau gogleddol amgaeedig

10 Llethrau canolraddol

11 Llethrau uwch

12 Craig yr Aderyn

13 Llethrau uwch Cader Idris

14 Castell y Bere

 

 

Yn ôl at prif fap ardal Nodweddion Tirwedd Hanesyddol


 

Visit our social network sites
Ymwelwch a'n safleoedd rhwydwaith cymdeithasol