English

 Nodweddion Tirwedd Hanesyddol - Creuddyn ac Arllechwedd

Cliciwch ar y rhifau ar y map neu ar enw'r ardal yn y rhestr isod am fanylion yr ardal.

  

 

Ardaloedd

1. Pen y Gogarth

2. Llandudno

3. Trwyn y Fuwch/Mynydd Pant/Nant y Gamar

4. Morfa Rhianedd

5. Deganwy/Cyffordd Llandudno

6. Y Creuddyn

7. Conwy

8. Morfa Conwy

9. Y mynydd-dir

10. Penmaenmawr/Dwygyfylchi

11. Chwarel Penmaenmawr

12. Llanfairfechan

13. Tirlun caeau ger y Gorwel

14. Bryn y Neuadd a gwastatir arfordirol yr iseldir

15. Dolydd bryniog, i'r gorllewin o'r Conwy

16. Llethrau rhyngol wedi'u hamgáu, gorllewin Dyffryn Conwy

17. Gwaelod dyffryn gwastad

18. Dolgarrog

19. Coed Dolgarrog

20. Mynydd heb ei amgáu

21. Alltwyllt

22. Bryn Pydew

23. Bae Penrhyn

24. Mynydd heb ei amgáu (y gogledd)

 

Yn ôl at prif fap ardal Nodweddion Tirwedd Hanesyddol


 

Visit our social network sites
Ymwelwch a'n safleoedd rhwydwaith cymdeithasol