English

 Nodweddion Tirwedd Hanesyddol - Caernarfon a Nantlle

Cliciwch ar y rhifau ar y map neu ar enw'r ardal yn y rhestr isod am fanylion yr ardal.

  

 

Ardaloedd

Dim ond yr ardaloedd 1 hyd 30 sydd i'w cael yn Gymraeg ar hyn o bryd.

1. Caernarfon
2. Bontnewydd
3. Dinas-Llanwnda
4. Groeslon
5. Llandwrog
6. Pen y Groes
7. Tal y Sarn
8. Cloddfa'r Coed
9. Chwareli llechi Nantlle
10.Ystâd Glynllifon
11. Drws y Coed
12. Llanllyfni
13. Pentref Nantlle
14. Mynydd Cilgwyn-Moel Tryfan-Moel Smytho
15. Nebo
16. Waunfawr
17. Ardaloedd Amgaeedig Cefn Du
18. Pen y Graig
19. Traeth Dinlle
20. Caeau amgaeedig Moel Tryfan
21. Fron
22. Rhostryfan-Rhosgadfan
23. Rhos Isa'
24. Carmel
25. Moel Tryfan – llethrau isaf
26. Llwyfandir Arfon
27. Dyffryn Afon Llyfni
28. Ardal ddiwydiannol Caernarfon
29. Glan Gwna holiday village
30. Hen Felin (Glan Gwna)
31. Foryd
32. Llyn y Gadair
33. Rhyd Ddu
34. Lleuar
35. Dyffryn Gwyrfai
36. Llwyfandir Arfon
37. Llethrau isaf Dyffryn Nantlle
38. Cae Rhonwy a Gelli Ffrydiau
39. Cilfechydd/Cyrnant
40. Treflan
41. Ardaloedd o Ddyffryn Gwyrfai sydd wedi'u coedwigo
42. Llethrau uchaf Dyffryn Nantlle
43. Llethrau Dyffryn Gwyrfai
44. Mynydd agored
45. Castell Bryn Bras
46. Fort Belan/Maes Awyr Caernarfon
47. Dinas Dinlle-Aberdesach
48. Salem/Plas y Nant
49. Llawr Dyffryn Nantlle

 

Yn ôl at prif fap ardal Nodweddion Tirwedd Hanesyddol


 

Visit our social network sites
Ymwelwch a'n safleoedd rhwydwaith cymdeithasol