English

Nodweddion Tirwedd Hanesyddol - Ardudwy

Cliciwch ar y rhifau ar y map neu ar enw'r ardal yn y rhestr isod am fanylion yr ardal.

  

 

Ardaloedd

1 Caeau, llethrau isaf y bryniau
2 Is Mynydd a Mynydd Egryn
3 Llain arfordirol ddeheuol
4 Llandanwg
5 Coed Felinrhyd a Moel Tecwyn
6 Llethrau uchaf o amgylch Llyn Erddyn
7 Caeau, llethrau o amgylch Cae’r-llwyn
8 Tal-y-bont
9 Cors-y-gedol
10 Morfa Dyffryn
11 Y Sefydliad Aerofod Brenhinol, Llanbedr
12 Dyffryn Ardudwy a Choed Ystumgwern
13 Caeau, llethrau o amgylch Byrllysg
14 Gwastadedd arfordirol y tu ôl i’r RAE
15 Caeau, llethrau o amgylch Cae’r Meddyg
16 Moelfre a Mynydd Llanbedr
17 Cwm Nantcol
18 Llanbedr
19 Ynys Llanfihangel-y-traethau
20 Caeau o amgylch Plas Uchaf
21 Talsarnau
22 Dyffrynnoedd coediog, Bryn Bwbach
23 Llanfair
24 Harlech
25 Caeau, llethrau bryniau uwchlaw Harlech
26 Caeau a choedwigoedd
27 Llethrau uchaf y mynyddoedd, Rhinogau
28 Cwm Bychan
29 Llethrau coediog i’r gogledd o Harlech
30 Morfa Harlech - caeau
31 Glyn-cywarch
32 Morfa Harlech - twyni
33 Caeau – llethrau uchaf y mynyddoedd

 

Yn ôl at prif fap ardal Nodweddion Tirwedd Hanesyddol


 

Visit our social network sites
Ymwelwch a'n safleoedd rhwydwaith cymdeithasol