English

 Nodweddion Tirwedd Hanesyddol - Amlwch

Cliciwch ar y rhifau ar y map neu ar enw'r ardal yn y rhestr isod am fanylion yr ardal.

 

 

Ardaloedd

1. Harbwr Porth Amlwch

2. Anheddiad Porth Amlwch

3. Anheddiad Amlwch

4. Ardal Gadwraeth Amlwch

5. Yr ardal wledig

6. Gwaith Octel

7. Llam Carw

8. Pyllau dyddodi

9. Y Mwyngloddiau

 

Yn ôl at prif fap ardal Nodweddion Tirwedd Hanesyddol

 

Visit our social network sites
Ymwelwch a'n safleoedd rhwydwaith cymdeithasol