Cymraeg

 Historic Landscape Characterisation - Mawddach

Click on the numbers on the map or the name of the area in the list below for details of the area.

 

 

Areas

1 Abermaw/ Barmouth (PRN 18331)
2 Ucheldir creigiog Dinas Oleu/ rocky heights (PRN 18332)
3 Llethrau coediog, ochr ogleddol Afon Mawddach/ Wooded hill-slopes, north side of Mawddach (PRN 18333)
4 Cutiau (PRN 18334)
5 Bontddu (PRN 18335)
6 Rhan isaf Afon Cwm-Mynach/ Lower Cwm-Mynach(PRN 18336)
7 Coedwigaeth/ Forestry, Ffridd y Mynach (PRN 18337)
8 Dolgledr - Mynydd agored/ Open mountain(PRN 18338)
9 Aber Mawddach/ estuary (PRN 18339)
10 Morfa Mawddach (PRN 18340)
11 Fairbourne (PRN 18341)
12 Coed y Garth (PRN 18342)
13 Y llain arfordirol, i'r de o Lwyngwril/ Coastal strip, south of Llwyngwril (PRN 18343)
14 Llynnau Gregennen (PRN 18344)
15 Llethrau coediog, uwchben Arthog/ Wooded hill slopes, above Arthog (PRN 18345)
16 Mynydd agored/ Open mountain, Bryn Brith (PRN 18346)
17 Llethrau gogleddol/ Northern slopes, Cadair Idris (PRN 18347)
18 Aneddiadau canoloesol/ Medieval settlements, Islawr dref (PRN 18348)
19 Gwynant (PRN 18349)
20 Coedwigaeth/ Forestry Cyfannedd (PRN 18350)
21 Gallt Ffynnon yr Hydd (PRN 18351)
22 Llwyngwril (PRN 18352)
23 Tirwedd caeau uwchben Llwyngwril/ Fieldscape above Llwyngwril (PRN 18353)
24 Enclosed upland, Waun Oer (PRN 18354)
25 Tirwedd wedi'i dylunio, Abergwynant designed landscape (PRN 18355)

 

Back to main Historic Landscape Characterisation map

 

 

Visit our social network sites
Ymwelwch a'n safleoedd rhwydwaith cymdeithasol