English

Nodweddion Tirwedd Hanesyddol

Arfon - Ardal 52 Ffordd Telford


© Hawlfraint y Goron. Cedwir pob hawl, Ymddiriedolaeth Archaeoloegol Gwynedd, 100017916 2005

Cefndir hanesyddol

Y briffordd rhwng Llundain a Chaergybi, a gynlluniwyd i hwyluso cysylltiadau rhwng prif ddinasoedd Lloegr ac Iwerddon. Fe’i hadeiladwyd gam wrth gam rhwng 1815 a 1830, ac mae’n cynnwys pont grog Menai, a gwblhawyd ym 1826.

Nodweddion allweddol y dirwedd hanesyddol

Cyswllt trafnidiaeth yn dyddio o ddechrau’r bedwaredd ganrif ar bymtheg

Cydnabuwyd ers amser maith bod ffordd Telford yn un o gampweithiau peirianyddol eithriadol y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Mae’r ffordd a’i nodweddion cysylltiedig (pont Menai, y ceiau a ddefnyddiwyd wrth adeiladu’r bont, y tolldai, y storfeydd, ac ati) yn dal i gael eu defnyddio bob dydd, ac maent yn ffurfio tirlun hanesyddol ynddynt eu hunain.

 

 

Yn ôl i Nodweddion Tirwedd Hanesyddol Arfon

 

 

 

Visit our social network sites
Ymwelwch a'n safleoedd rhwydwaith cymdeithasol