English

Nodweddion Tirwedd Hanesyddol

Arfon - Ardal 50 Afon Rhythallt


© Hawlfraint y Goron. Cedwir pob hawl, Ymddiriedolaeth Archaeoloegol Gwynedd, 100017916 2005

Cefndir hanesyddol

Rhannau uchaf Afon Rhyddallt, yr afon sy’n draenio Llyn Padarn a Llyn Peris

Nodweddion allweddol y dirwedd hanesyddol

Dyffryn afon

Dyffryn afon gwastad, sy’n mynd yn gulach ac yn ddyfnach tua phen isaf yr ardal. Gyrrai’r afon nifer o felinau ar raddfa fach o ddechrau’r bedwaredd ganrif ar bymtheg ymlaen o leiaf. Mae Rheilffordd Dinorwig a adeiladwyd ym 1843 a llinell leol Rheilfford London and North Western o Gaernarfon i Lanberis a adeiladwyd ym 1869 yn mynd trwy’r ardal; mae gwelyau’r cledrau wedi goroesi, ynghyd â llawer o’r seilwaith.

 

 

 

Yn ôl i Nodweddion Tirwedd Hanesyddol Arfon

 

 

 

Visit our social network sites
Ymwelwch a'n safleoedd rhwydwaith cymdeithasol