English

Nodweddion Tirwedd Hanesyddol

Arfon - Ardal 49 Glasinfryn


© Hawlfraint y Goron. Cedwir pob hawl, Ymddiriedolaeth Archaeoloegol Gwynedd, 100017916 2005

Cefndir hanesyddol

Pentref a leolir ar hen ystad y Penrhyn.

Nodweddion allweddol y dirwedd hanesyddol

Pentref ystad

Pentref a adeiladwyd yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg gan ystad y Penrhyn; mae’r anheddau yn ailddehongliadau bonheddig nodweddiadol o’r traddodiad brodorol, ac fe’u nodweddir gan nifer o nodweddion addurnol megis portshys.


 

 

Yn ôl i Nodweddion Tirwedd Hanesyddol Arfon

 

 

 

Visit our social network sites
Ymwelwch a'n safleoedd rhwydwaith cymdeithasol