English

Nodweddion Tirwedd Hanesyddol

Arfon - Ardal 47 Cegin Valley


© Hawlfraint y Goron. Cedwir pob hawl, Ymddiriedolaeth Archaeoloegol Gwynedd, 100017916 2005

Cefndir hanesyddol

Rhan isaf dyffryn Cegin, a arferai fod yn rhan o Faenol Bangor a safle Melin yr Esgob yn dyddio o’r cyfnod canoloesol, a fu’n rhan o ystad y Penrhyn ers y ddeunawfed ganrif.

Nodweddion allweddol y dirwedd hanesyddol

Dyffryn afon cul

Crognant goediog, cul o fewn ardal 54 (q.v.). Y draphont a gariai’r brif linell o Gaer i Gaergybi yw nodwedd amlycaf yr ardal hon. Newidiwyd gwely cledrau Rheilffordd Chwarel y Penrhyn a adeiladwyd ym 1879, a redai ar hyd glan yr afon, yn llwybr beicio.

 

Yn ôl i Nodweddion Tirwedd Hanesyddol Arfon

 

 

 

Visit our social network sites
Ymwelwch a'n safleoedd rhwydwaith cymdeithasol