English

Nodweddion Tirwedd Hanesyddol

Arfon - Ardal 46 Mynydd Bangor


© Hawlfraint y Goron. Cedwir pob hawl, Ymddiriedolaeth Archaeoloegol Gwynedd, 100017916 2005

Cefndir hanesyddol

Ardal a oedd yn rhan o ystad y Penrhyn o’r ddeunawfed ganrif ond a gysylltir yn draddodiadol â dinas Bangor.

Nodweddion allweddol y dirwedd hanesyddol

Anheddiad gwasgarog

Ardal ymwthiol o graig, y plannwyd ei llethrau â choed, gerllaw Dinas Bangor. Serch hynny prin y’i datblygwyd, ar wahân i Goleg Hyfforddi Athrawon y Santes Fair. Gorchuddir rhannau uchaf y Mynydd â rhwydwaith o gaeau bach afreolaidd eu siâp a lonydd troellog.

 

Yn ôl i Nodweddion Tirwedd Hanesyddol Arfon

 

 

 

Visit our social network sites
Ymwelwch a'n safleoedd rhwydwaith cymdeithasol