English

Nodweddion Tirwedd Hanesyddol

Arfon - Ardal 45 Cefn Du and Garreg Lefain


© Hawlfraint y Goron. Cedwir pob hawl, Ymddiriedolaeth Archaeoloegol Gwynedd, 100017916 2005

Cefndir hanesyddol

Ardal agored i raddau helaeth a fu’n eiddo i’r Goron ers amser maith, ac a ddefnyddir fel defeidiog.

Nodweddion allweddol y dirwedd hanesyddol

Ucheldir agored

Ardal o dir uchel, sy’n agored i raddau helaeth ar wahân i ganolfan ddringo (Plas-y-Celyn) a nifer o gorlannau wedi’u cynllunio’n rheolaidd; mae’r ffordd drol a adeiladwyd ar ddechrau’r bedwaredd ganrif ar bymtheg i roi mynediad i chwarel Cefn Du yn ffurfio ffin ddeheuol yr ardal hon.


 

Yn ôl i Nodweddion Tirwedd Hanesyddol Arfon

 

 

 

Visit our social network sites
Ymwelwch a'n safleoedd rhwydwaith cymdeithasol