English

Nodweddion Tirwedd Hanesyddol

Arfon - Ardal 41 Ucheldiroedd agored Moel y Ci/Gwaun Gynfi

 


© Hawlfraint y Goron. Cedwir pob hawl, Ymddiriedolaeth Archaeoloegol Gwynedd, 100017916 2005

Cefndir hanesyddol

Ardal a ddefnyddid yn draddodiadol fel defeidiog, wedi’i lleoli rhwng aneddiadau 33 and 42 a gynhwysai gartrefi chwarelwyr-dyddynwyr, a barhaodd i fod yn dir agored wrth i’r boblogaeth gynyddu yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg.

Nodweddion allweddol y dirwedd hanesyddol

Ucheldir agored

Ardal o ucheldir agored yn bennaf, lle y ceir ychydig o dyddynnod a mawnogydd cynnar, yn ogystal â’r systemau dal dðr a sefydlwyd ar ddechrau’r bedwaredd ganrif ar bymtheg ar gyfer Chwarel y Penrhyn. Mae’r ardal yn cynnwys rhywfaint o goetir.

 

Yn ôl i Nodweddion Tirwedd Hanesyddol Arfon

 

 

Visit our social network sites
Ymwelwch a'n safleoedd rhwydwaith cymdeithasol