English

Nodweddion Tirwedd Hanesyddol

Arfon - Ardal 30 Porthladd y Penrhyn


© Hawlfraint y Goron. Cedwir pob hawl, Ymddiriedolaeth Archaeoloegol Gwynedd, 100017916 2005

Cefndir hanesyddol

Porthladd ar gyfer cludo llechi ar longau a adeiladwyd o ddiwedd y ddeunawfed ganrif ymlaen o amgylch anheddiad glan môr cynharach. Mae’r ardal yn cynnwys nifer o eitemau o seilwaith diwydiannol megis warws o eiddo’r tollau, sied locomotifau, swyddfa bost ac odynau calch.

Nodweddion allweddol y dirwedd hanesyddol

Porthladd

Enghraifft eithriadol o dirlun porthladd yn dyddio o’r bedwaredd ganrif ar bymtheg. Mae hefyd yn enghraifft anarferol o ardal ddiwydiannol lle y mae dylanwad pensaernïaeth fonheddig i’w weld mewn nifer o adeiladau. Adeiladwyd y porthladd ei hun a’r mwyafrif o’r adeiladau o galchfaen o Benmon.


 

Yn ôl i Nodweddion Tirwedd Hanesyddol Arfon

 

 

 

Visit our social network sites
Ymwelwch a'n safleoedd rhwydwaith cymdeithasol