English

Nodweddion Tirwedd Hanesyddol

Arfon - Ardal 28 Llanfair Isgaer


© Hawlfraint y Goron. Cedwir pob hawl, Ymddiriedolaeth Archaeoloegol Gwynedd, 100017916 2005

Cefndir hanesyddol

Tirwedd o dir pori wedi’i wella a chuddfannau planedig ar hyd Afon Menai ac yn ymestyn i fyny at gopa’r esgair sy’n rhedeg yn gyfochrog â hi. Arferai llawer o’r ardal fod yn drefgordd ganoloesol eglwysig, wedi’i lleoli o amgylch yr eglwys ar lan Afon Menai, ac fe’i newidiwyd yn gyfan gwbl gan ystad y Faenol.

Nodweddion allweddol y dirwedd hanesyddol

Caeau rheolaidd eu siâp, coetir, ffermydd

Tirwedd wedi’i rheoli, gerllaw demên y Faenol, y mae’n amlwg iddi gael ei datblygu at ddibenion saethu. Mae adeiladau’r fferm yn strwythurau sylweddol a adeiladwyd o garreg leol.

 

 

 

Yn ôl i Nodweddion Tirwedd Hanesyddol Arfon

 

 

 

Visit our social network sites
Ymwelwch a'n safleoedd rhwydwaith cymdeithasol