English

Nodweddion Tirwedd Hanesyddol

Arfon - Ardal 25 Gwaun


© Hawlfraint y Goron. Cedwir pob hawl, Ymddiriedolaeth Archaeoloegol Gwynedd, 100017916 2005

Cefndir hanesyddol

Erbyn hyn mae’r ardal hon yn cynnwys clostiroedd bach a choedwigoedd yn bennaf, ac yn ei chanol ceir ffynnon feddyginiaethol a elwir yn Ffynnon Cegin Arthur. Ymddengys fod y clostiroedd yn dyddio o ail hanner y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Cyn y cyfnod hwnnw roedd yr ardal yn gors ddrwgenwog.

Nodweddion allweddol y dirwedd hanesyddol

Coedwigoedd, clostiroedd bach, nodweddion draenio

Ardal a arferai fod yn gors sydd bellach wedi’i gorchuddio â choed a blannwyd yn ystod yr 20fed ganrif. Ceir caeau corslyd yng ngweddill yr ardal.

 

 

Yn ôl i Nodweddion Tirwedd Hanesyddol Arfon

 

 

 

Visit our social network sites
Ymwelwch a'n safleoedd rhwydwaith cymdeithasol