English

Nodweddion Tirwedd Hanesyddol

Arfon - Ardal 23 Llwyfandir Arfon

 


© Hawlfraint y Goron. Cedwir pob hawl, Ymddiriedolaeth Archaeoloegol Gwynedd, 100017916 2005

Cefndir hanesyddol

Mae tirwedd donnog llwyfandir Arfon yn cynnwys tir pori wedi’i wella yn bennaf, yr arferai’r rhan fwyaf ohono fod yn eiddo i ystad y Faenol. Mae patrwm y ffermdai (e.e. Carreg Goch, Tyddyn Conclog, Tyddyn Oer) a’r adeiladau allan sylweddol yn dyddio o’r bedwaredd ganrif ar bymtheg yn nodweddiadol o’r ystad. Mae’r dirwedd yn frith o aneddiadau cynhanesyddol creiriol (grwpiau o gytiau a cheyrydd bach), fel arfer yng nghorneli caeau, a dengys rhai caeau batrwm cromliniol sy’n nodweddiadol o’r cyfnod hwn.

Nodweddion allweddol y dirwedd hanesyddol

Gwastadedd, rhywfaint o archeoleg greiriol

Ardal eang o gymeriad amrywiol. Y nodweddion amlycaf yw clostiroedd mawr a ffermydd gwasgaredig.

 

 

 

Yn ôl i Nodweddion Tirwedd Hanesyddol Arfon

 

 

Visit our social network sites
Ymwelwch a'n safleoedd rhwydwaith cymdeithasol