English

Nodweddion Tirwedd Hanesyddol

Arfon - Ardal 17 Nant Ffrancon – llethrau’r dyffryn


© Hawlfraint y Goron. Cedwir pob hawl, Ymddiriedolaeth Archaeoloegol Gwynedd, 100017916 2005

Cefndir hanesyddol

Mewn gwirionedd mae’r ardal gymeriad hon yn cynnwys dau ddarn ar wahân, un ar bob ochr i’r dyffryn, a arferai fod yn ddefeidiogau yn gysylltiedig â’r ffermydd ar waelod Nant Ffrancon. Fe’u lleolir rhwng ffyrdd Telford ac Arglwydd Penrhyn (ar y gwaelod) a’r mynyddoedd agored uwchlaw. Arferent fod yn rhan o ystad y Penrhyn ac erbyn hyn maent yn eiddo i’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

Nodweddion allweddol y dirwedd hanesyddol

Clostiroedd afreolaidd

Llethrau serth, a nodweddir gan glostiroedd afreolaidd, lle y ceir rhywfaint o dystiolaeth o weithio mwynau mewn nifer o leoliadau.

 

 

 

Yn ôl i Nodweddion Tirwedd Hanesyddol Arfon

 

 

 

Visit our social network sites
Ymwelwch a'n safleoedd rhwydwaith cymdeithasol