English

Nodweddion Tirwedd Hanesyddol

Arfon - Ardal 16 Nant Ffrancon – gwaelod y dyffryn

 


© Hawlfraint y Goron. Cedwir pob hawl, Ymddiriedolaeth Archaeoloegol Gwynedd, 100017916 2005

Cefndir hanesyddol

Tir pori a geir yn yr ardal hon yn bennaf. Arferai fod yn rhan o ystad y Penrhyn ac erbyn hyn mae’n eiddo i’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol ac fe’i rheolir ganddi, fel y’i gosodwyd gan yr ystad yn ystod y cyfnod ar ôl 1769, pan ddangosir patrwm amgáu llawer llai rheolaidd ar yr arolwg o’r ystad na chynt. Mae ffordd Telford (yn dyddio o ddechrau’r 19eg ganrif) a ffordd Arglwydd Penrhyn ei hun (sy’n gynharach, yn dyddio o ddiwedd y 18fed ganrif) yn mynd trwy’r ardal ar y naill ochr a’r llall i’r dyffryn.

Nodweddion allweddol y dirwedd hanesyddol

Tir pori wedi’i wella, cysylltiadau ffyrdd

Tir pori wedi’i wella wrth droed gwaelod y dyffryn (rhewlifol), gyda ffordd Telford a ffordd Arglwydd Penrhyn ei hun yn mynd trwyddo. Mae’r ffermdai a bythynnod y llafurwyr mewn arddull ystad ac maent yn defnyddio deunydd lleol.

 

 

Yn ôl i Nodweddion Tirwedd Hanesyddol Arfon

 

 

Visit our social network sites
Ymwelwch a'n safleoedd rhwydwaith cymdeithasol