DARGANFYDDWCH DREFTADAETH Y RHYFEL BYD CYNTAF YNG NGHYMRU

DISCOVER THE LEGACY OF THE WAR IN WALES

1914

1918

 

 

 

English

Safleodd Rhyfel Byd Cyntaf yng Ngogledd Orllwein Cymru

 

Safleoedd a astudiwyd o dan thema Seilwaith a Chymorth

Ysbytai Milwrol ac Ategol

Sefydliad y Merched

Coedwigaeth

Cynhyrchu bwyd

 

Safleoedd a astudir dan y thema Gweithgynhyrchu ac Ymchwil a Datblygiad

Radio Marconi (Ymchwil a Datblygu)

Awyrennau (Ymchwil a Datblygu)

Gwaith Ffrwydron Cooke (Gweithgynhyrchu)

Ffatrioedd Siel Cenedlaethol (Gweithgynhyrchu)

 

Safleodd wedi eu hastudio yn 2014-15 dan thema Tirweddau Milwroledig

Ffosydd Ymarfer Tan y Coed

Maes Saethu Penmaen Ucha

Cloddiad Ffosydd Ymarfer Rhyfel Byd Cyntaf Llangoed
(Saesneg yn Unig)

Gwersyll Caethiwed Frongoch

 

 

 

Every effort has been made to contact the copyright holders of materials included on this Website.
If visitors consider materials to be their copyright and have not been contacted by the GAT, please contact us at WWI@heneb.co.uk