DARGANFYDDWCH DREFTADAETH Y RHYFEL BYD CYNTAF YNG NGHYMRU

DISCOVER THE LEGACY OF THE WAR IN WALES

1914

1918

 

 

 

English

Cwestiynnau Ymchwil Allweddol 2017-18

Oes modd adnabod adeiladau a strwythurau eraill yn Harbwr Caergybi a ddefnyddiwyd gan y llynges yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf ?

Sawl un o'r strwythurau hyn sydd wedi goroesi ?

Ymhle oedd y swyddfeydd a'r adeiladau eraill a ddefnyddiwyd gan y llynges yn nhref Caergybi ?

Oedd rhwydwaith o orsafoedd radio ar gyfer atal cyfathrebu morwrol Almeinig mewn bodolaeth, fel oedd ar arfordir Lloegr ?

Yng nghyfnod hwyrach y rhyfel, roedd safle ym Mhorthaethwy ar gyfer cychod modur oedd yn helpu i chwilio am longau tanfor. Ymhle oedd y safle hwn, a pha adeiladau a llithrfeydd oedd yn cael eu defnyddio ?

 

Allwch chi ein helpu i ateb y cwestiynnau hyn?

 

 

 

 

 

 

 

 

Every effort has been made to contact the copyright holders of materials included on this Website.
If visitors consider materials to be their copyright and have not been contacted by the GAT, please contact us at WWI@heneb.co.uk