DARGANFYDDWCH DREFTADAETH Y RHYFEL BYD CYNTAF YNG NGHYMRU

DISCOVER THE LEGACY OF THE WAR IN WALES

1914

1918

 

 

 

English

Dros yr ychydig flynyddoedd nesaf, bydd yr Ymddiriedolaethau Archaeolegol Cymreig, gyda chymorth grant gan Cadw, yn ffocysu ar y Rhyfel Byd Cyntaf er mwyn cydredeg â chanmlwyddiant y Rhyfel hwnnw. Pob blwyddyn, byddwn yn edrych ar thema gwahanol. Dyma'r thema:

 

2014-15: Y dirwedd filwroledig

2015-16: Ymchwil a datblygu/diwydiant

2016-17: Adeiledd a chynhaliaeth

2017-18: Gweithrediadau

2018-19: Coffadwriaeth

 

Yn ystod 2014-15 bu thema y Dirwedd Filwroledig yn cynnwys archwilio ffosydd ymarfer a meysydd saethu, yn ogystal ag edrych ar wersylloedd hyfforddi a gwersylloedd carcharorion rhyfel. Gellir lawrlwytho'r adroddiad yma.

Yn 2015-16 cafodd safleoedd gweithgynhyrchu a safleoedd Ymchwil a Datblygu eu hymchwilio gan gynnwys gorsafoedd diwifr Marconi ac awyrennau cynnar. Gellir lawrllwytho'r adroddiad yma.

Yn ystod 2016-17 buom yn astudio thema isadeiledd a Chefnogaeth: yr hyn roedd y rhai adref yn wneud i gefnogi'r milwyr. Roedd hyn yn cynnwys ysbytai a chartrefi ymadfer ar gyfer milwyr anafedig, a gwaith Sefydliad y Merched a grwpiau eraill i gynyddu cynhyrchiad bwyd a sicrhau rhwymynnau a dillad ar gyfer y lluoedd arfog. Gellir lawrllwytho'r adroddiad yma.

Eleni rydym yn astudio gweithgareddau milwrol yng ngogledd orllewin Cymru . Arfordir Ynys Môn oedd rheng flaen y frwydr yn erbyn y llongau tanfor a ymosodai ar longiadaeth yn hwylio tua Lerpwl. Mae'r ffocws ar ganolfan y llynges yng Nghaergybi, a rydym eisoes wedi astudio'r orsaf awyrlongau yn Llangefni.

 


Llong awyr mewn sied awyrennau (trwy garedigrwydd Archifdy Môn (WM 1609/22))

 

Every effort has been made to contact the copyright holders of materials included on this Website.
If visitors consider materials to be their copyright and have not been contacted by the GAT, please contact us at WWI@heneb.co.uk