English

Ffurfiwyd Ymddiriedolaeth Archeolegol Gwynedd ym 1974 fel elusen addysgol gyda nod i wella addysg y cyhoedd mewn archeoleg. Mae hefyd yn Gwmni Cyfyngedig Cyhoeddus.

Mae llywodraethu'r Ymddiriedolaeth trwy Fwrdd Ymddiriedolwyr sy'n penodi Pwyllgor Rheoli.


Cloddio Caeran Rhufeinig Brithdir 1974

Mae'r Ymddiriedolaeth yn ceisio gwella dealltwriaeth, cadwraeth a hyrwyddo'r amgylchedd hanesyddol yng ngogledd orllewin Cymru. Wrth ddilyn yr amcanion hyn, mae'r Ymddiriedolaeth:

• Yn ceisio hysbysu ac addysgu'r cyhoedd ehangach trwy gyhoeddi ei waith, trwy ddarlithoedd, cyfarfodydd, teithiau maes a thrwy ddehongli safleoedd archeolegol yn y tirlun;

• Cynnal y Cofnod Amgylchedd Hanesyddol rhanbarthol ac yn sicrhau bod hyn ar gael i bawb;

• Yn cynnig cyngor ar oblygiadau archeolegol cynigion datblygu i adrannau cynllunio awdurdodau unedol a datblygwyr preifat;

• Yn cynnig cyngor ar reoli a chadw amgylchedd diwylliannol a hanesyddol Gwynedd i dirfeddianwyr, rheolwyr ac eraill;

• Ymgymryd â rhaglenni gwaith i gofnodi, dehongli, gwarchod, darlunio a hyrwyddo treftadaeth ddiwylliannol Gwynedd.

 

 

Cysylltwch â Ni

 

 

 

Visit our social network sites
Ymwelwch a'n safleoedd rhwydwaith cymdeithasol

GAT

 

Gwynedd Archaeological Trust is certified to ISO 9001:2015 and ISO 14001:2015

To view a copy of the ISO 9001:2015 certificate, please click here.
To view a copy of the ISO 14001:2015 certificate, please click here.