Nodwch – nid oes le parcio yn Rhuddgaer! Mae'n rhaid defnyddio'r gwasanaeth Parcio-a-Theithio sydd yn rhad ac am ddim o Ysgol Frynsiencyn LL61 6HZ.

 

Rhwng Mehefin 29ain a Gorffennaf 10fed, yn Rhuddgaer ger Niwbwrch ar Ynys Môn, bydd Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd yn cloddio tŷ a system cae sydd o bosib yn dyddio o'r 8fed i'r 10fed ganrif.

Mewn partneriaeth gyda

 

Gyda chymorth grant gan Gadw

Visit our social network sites
Ymwelwch a'n safleoedd rhwydwaith cymdeithasol