Nodwch – nid oes le parcio yn Rhuddgaer! Mae'n rhaid defnyddio'r gwasanaeth Parcio-a-Theithio sydd yn rhad ac am ddim o Ysgol Frynsiencyn LL61 6HZ.

 

Gŵyl Archaeoleg - Teithiau Tywys Diwrnod Agored Cloddiad Rhuddgaer, Sul Gorffennaf 12fed 2015

Amserlen Teithiau Tywys

Diwrnod Agored Safle Cloddio Archaeolegol Rhuddgaer

Oherwydd culni'r ffyrdd a phrinder lle parcio, darperir gwasanaeth Parcio-a-Theithio yn rhad ac am ddim o Frynsiencyn i safle'r cloddiad yn Rhuddgaer. Caniatewch 2 awr ar gyfer eich ymweliad os gwelwch yn dda. Nodir yr amseroedd isod.

Dalier sylw, rhaid cerdded am oddeutu 10 munud trwy gaeau amaethyddol o'r man gollwng yn Rhuddgaer er mwyn cyrraedd safle'r cloddiad. Gwisgwch ddillad priodol os gwelwch yn dda. Ar rai adegau ac yn dilyn cais, efallai byddai'n bosib cynnig cymorth i rai sydd sydd ag anawsterau symudedd. Trafodwch eich anghenion gyda ni os gwelwch yn dda.

Man codi : Maes Parcio Ysgol Brynsiencyn , Brynsiencyn LL61 6HZ (o ganol y pentref, dilynwch yr arwydd am y Sŵ Fôr, ond trowch i'r dde cyn gadael y pentref).

Rhif y Daith

Amser codi ym Mrynsiencyn

Iaith y Daith Tywys

Dychwelyd i Frynsiencyn (oddeutu)

1

10.00am

Saesneg

12.00pm

2

10.45am

Cymraeg

12.45pm

3

11.30am

Saesneg

1.30pm

4

1.00pm

Saesneg

3.00pm

5

2.00pm

Cymraeg

4.00pm

6

2.30pm

Saesneg

4.30pm

 

Er mwyn archebu lle :

Cyflwynwch y wybodaeth ganlynol wrth archebu lle os gwelwch yn dda :

•  Enw(au) y prif gyswllt

•  Nifer oedolion a phlant

•  Rhif cyswllt ffôn

•  Cyfeiriad cyswllt ebost

•  Côd pôst cartref

•  Amser taith tywys - dewis cyntaf

•  Amser taith tywys – ail ddewis

•  Dewis iaith (gellir newid iaith y teithiau tywys mewn ateb i'r gofyn)

 

Mewn partneriaeth gyda

 

Gyda chymorth grant gan Gadw

Visit our social network sites
Ymwelwch a'n safleoedd rhwydwaith cymdeithasol