Pwllheli to Blaenau Ffestiniog Gas Pipeline

Archaeological excavations carried out by
Gwynedd Archaeological Trust
for
Wales and West Utilities

In 2011 Wales and West Utilities replaced a major gas pipeline from Pwllheli to Blaenau Ffestiniog, Gwynedd, North Wales. As well as being an engineering project Wales and West Utilities had to mitigate any potential damage to archaeological sites along the route so it also became a significant archaeological project, with Gwynedd Archaeological Trust commissioned to carry out the archaeological work.

To view the summary report of the project in PDF format, please click here.

The full report is available in two volumes. Please note that both are large files.

Download Full Report Volume 1 (62 Mb in size)

Download Full Report Volume 2 (51Mb in size)

Pibell Nwy Pwllheli i Flaenau Ffestiniog

Archwiliadau archaeolegol a gwblhawyd gan
Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd
ar gyfer
Wales and West Utilities

Yn 2011 ailosododd Wales and West Utilities bibell nwy fawr o Bwllheli i Flaenau Ffestiniog, Gwynedd, Gogledd Cymru. Yn ogystal â bod yn brosiect peirianyddol, roedd yn ofynnol i Wales and West Utilities liniaru unrhyw ddifrod posibl i safleoedd archaeolegol ar hyd llwybr y bibell. Daeth yn brosiect archaeolegol sylweddol felly gydag Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd (YAG) yn cael ei chomisiynu i ymgymryd â’r gwaith archaeolegol.

I weld crynodeb o'r prosiect mewn ffurf PDF, cliciwch yma.

Mae'r adroddiad llawn i'w gael mewn dau rhan. Nodwch fod maint y ffeiliau yma yn enfawr.

Lawrlwythwch yr adroddiad llawn - y Rhan Cyntaf (62 Mb o faint)

Lawrlwythwch yr adroddiad llawn - yr Ail Rhan (51Mb o faint)

Visit our social network sites
Ymwelwch a'n safleoedd rhwydwaith cymdeithasol