Ymchwilio Niwbwrch

Sut mae disgrifio tref?

Mae trefi a phentrefi hanesyddol yn fynegiant o’n diwylliant a’n treftadaeth, ac yn cyfrannu at ein syniad o hunaniaeth. Rhaid diogelu eu cymeriad arbennig er budd y cenhedloedd sy’n bod a’r cenhedloedd i ddod. I wneud hyn, mae angen adnabod a deall eu nodweddion penodol. Gellir cyflawni hyn trwy gofnodi nodweddion y dref, gan gynnwys yr adeiladau, mannau agored, patrymau strydoedd a chloddiau terfyn.

Mae Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd yn cynnal prosiect nodweddu ar gyfer Niwbwrch, ond mae angen eich help chi i wneud hyn. Bydd y broses cofnodi’n cynnwys ffotograffiaeth a thaflenni cofnodi, yn ogystal ag ymchwil archifol er mwyn dyddio adeiladau a dysgu am ddatblygiad y dref.

Y nod yw darganfod yr hyn sy’n arbennig a gwahanol am orffennol Niwbwrch er mwyn helpu i gyfeirio’i ddyfodol.

 

Ysgol Undydd Ymchwilio Niwbwrch 4 Mawrth 2018

 

 

Visit our social network sites
Ymwelwch a'n safleoedd rhwydwaith cymdeithasol