English

Ysgol yr Hendre, Llanbeblig, Caernarfon

Mynwent ganoloesol gynnar a gwersyll adeiladu Rhufeinig

Cyflwyniad | Canlyniadau'r Cloddiad | Pydew Neolithig | Poptai Pydew Rhufeinig a Gwersyll Adeiladu Posibl

Mynwent Ganoloesol Gynnar | Nodweddion Canoloesol | 19eg a'r 20fed Ganrif | Cydnabyddiaethau a Darllen Pellach

Cydnabyddiaethau

Arianwyd y gwaith gan Gyngor Gwynedd a dymuna YAG ddiolch i Richard Farmer a oruchwyliodd y gwaith ar ran y Cyngor. Dymuna YAG gydnabod y cymorth a’r cydweithrediad a ddarparwyd gan ein contractwr gwaith tir O Jones yn ystod pob elfen o’r cynllun, a diolch i’r tîm o archaeolegwyr safle am eu gwaith ymroddedig. Dymuna YAG hefyd gydnabod yr arweiniad a’r cymorth a ddarparwyd gan Ashley Batten o Wasanaethau Cynllunio Archaeolegol Gwynedd, wrth arwain y prosiect ac wrth roi cyngor yn ystod y gwaith maes. Rheolwyd yr holl waith maes gan John A Roberts. Gwnaethpwyd y gwaith rhigoli gwerthuso cam II a III gan Cat Rees, Matt Jones, Laura Parry, Iwan Parry a Neil McGuinness. Cyfarwyddwyd gwaith maes cam IV gan Ken Owen; roedd ei dîm yn cynnwys Liz Chambers, Jess Davidson, Matt Jones, Peter Jones, Chris Lane, ac Anne Marie Oattes. Gwnaethpwyd gwaith maes cam V gan Peter Jones, Macsen Flook a Jane Kenney gyda chymorth Rob Evans a Rich Cooke. Dymuna YAG gydnabod cyfraniadau’r arbenigwyr; Phil Parkes, Cardiff Conservation Services; Gordon Cook a Derek Hamilton, SUERC Radiocarbon Laboratory; Peter Webster (crochenwaith Rhufeinig); Hilary Cool (gwydr Rhufeinig), Tim Young, GeoArch: ymchwiliadau geoarchaeolegol, archaeofetelegol a geoffisegol; Nora Bermingham (esgyrn anifeiliaid); George Smith (lithigau), Rosalind McKenna (gweddillion planhigion rhuddedig), a’r tîm rhidyllu gwlyb/arnofiant Richard a Gill Collier. Darluniadau gan Macsen Flook a Jane Kenney a’r testun gan Jane Kenney, Laura Parry ac Andrew Davidson.

 

Darllen Pellach

Mae rhagor o fanylion ac adroddiad llawn o’r cloddiad (Kenney a Parry 2013: Adroddiad YAG 1103) ar gael ar wefan yr Ymddiriedolaeth. Gellir ymgynghori â’r adroddiad llawn hefyd yng Nghofnodion Amgylchedd Hanesyddol Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd, neu gellir ei lawrlwytho fel ffeil pdf o wefan Archwilio (www.archwilio.org.uk) neu wefan Coflein (www.coflein.gov.uk) (chwiliwch am Ysgol yr Hendre). Bydd adroddiad yn cael ei gyhoeddi yn Archaeologia Cambrensis, cyfnodolyn Cymdeithas Hynafiaethau Cymru. Rhestrir isod rai o’r prif ffynonellau a ddefnyddiwyd yn yr adroddiad hwn – mae nifer o’r cyfeiriadau hyn hefyd yn cynnwys llyfryddiaethau manwl ar gyfer ymchwilio pellach.

Boon, G. C., 1960. ‘A Temple of Mithras at Caernarvon – Segontium’, Archaeologia Cambrensis CIX (1961), 136-172

Boon, G. C., 1985. ‘Leather and worked wood from well 1’, in White, R (1985), ‘Excavations in Caernarfon, 1976-77’, Archaeologia Cambrensis CXXXIV (1986), 88-101

Casey, P. J. a Davies, J. L., 1993. Excavations at Segontium (Caernarfon) Roman Fort,
1975-1979. CBA Research Report 90

Cook, M. a Dunbar, L., 2008. Rituals, Roundhouses and Romans, Excavations at Kintore, Aberdeenshire 200-2006, Volume I: Forest Road, Scottish Trust for Archaeological Research, Edinburgh

Davidson, A., 2009. ‘The early church in north-west Wales’ yn Edwards, N. (ed) 2009,
The Archaeology of the Early Medieval Churches, Society for Medieval Archaeology Monograph Vol 29

Davies, J. L., a Jones, R. H., 2006. Roman Camps in Wales and the Marches, Gwasg Prifysgol Cymru, Caerdydd

Driver, T., 2006. ‘RCAHMW Aerial Reconnaissance 2006’, Archaeology in Wales 46, 143-152

James, H., 1992. ‘Early medieval cemeteries in Wales’, yn Edwards, N. a Lane, A. (eds) 1992, The Early Church in Wales and the West. Oxbow Monograph 16, 90-103

Kenney, J. a Longley, D., 2012. ‘Ty Mawr, Holyhead. Neolithic activity, ring ditch and early medieval cemetery’, yn Cuttler, R., Davidson, D., a Hughes, G. (eds) 2012, A Corridor Through Time, The Archaeology of the A55 Anglesey Road Scheme, Oxbow Books, Oxford, 104-121

Kenney, J. a Parry, l., 2013. Ysgol yr Hendre, Llanbeblig, Caernarfon (formerly Cae Tŷ Gwyn Playing Fields and Environs): Adroddiad ar Gloddiadau Archaeolegol, heb ei gyhoeddi Adroddiad Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd Rhif. 1103

Longley, D., 2009. ‘Early Medieval Burials in Wales’, yn Edwards, N. (ed) 2009, The Archaeology of the Early Medieval Churches, Society for Medieval Archaeology Monograph Vol. 29

Pollock, K. J., 2006. The Evolution and Role of Burial Practice in Roman Wales. BAR British Series 426

Wheeler, R. E. M., 1923. ‘Segontium and the Roman Occupation of Wales’, Y Cymmrodor XXXIII