Cymraeg

 Historic Landscape Characterisation - Caernarfon and Nantlle

Click on the numbers on the map or the name of the area in the list below for details of the area.

 

 

Areas

1. Caernarfon
2. Bontnewydd
3. Dinas-Llanwnda
4. Groeslon
5. Llandwrog
6. Pen y Groes
7. Tal y Sarn
8. Cloddfa'r Coed
9. Nantlle slate quarries
10. Glynllifon demesne
11. Drws y Coed
12. Llanllyfni
13. Nantlle village
14. Mynydd Cilgwyn-Moel Tryfan-Moel Smytho
15. Nebo
16. Waunfawr
17. Cefn Du Enclosures
18. Pen y Graig
19. Traeth Dinlle
20. Moel Tryfan enclosures
21. Fron
22. Rhostryfan-Rhosgadfan
23. Rhos Isa'
24. Carmel
25. Moel Tryfan – lower slopes
26. Arfon plateau
27. Llyfni river valley
28. Caernarfon industrial area
29. Glan Gwna holiday village
30. Hen Felin (Glan Gwna)
31. Foryd
32. Llyn y Gadair
33. Rhyd Ddu
34. Lleuar
35. Gwyrfai valley
36. Arfon plateau
37. Nantlle valley lower slopes
38. Cae Rhonwy and Gelli Ffrydiau
39. Cilfechydd/Cyrnant
40. Treflan
41. Gwyrfai valley afforested areas
42. Nantlle valley upper slopes
43. Gwyrfai valley slopes
44. Unenclosed mountain
45. Bryn Bras Castle
46. Fort Belan/Caernarfon Airport
47. Dinas Dinlle-Aberdesach
48. Salem/Plas y Nant
49. Floor of Nantlle valley

 

Back to main Historic Landscape Characterisation map

 

Visit our social network sites
Ymwelwch a'n safleoedd rhwydwaith cymdeithasol