Hen Gastell, Llanwnda

Further Information

Cynhaliwyd arolygon geoffisegol a chloddwaith ar y safle yn 2013 yn ogystal รข chloddiad bach fel prawf.

 

 

 

 

 

 

Ym mis Gorffennaf 2014 ymchwiliodd y prif gloddiad lwyfan mewnol y safle gyda chymorth gan wirfoddolwyr.

 

Cyn y prif cloddiad, tynnwyd lluniau o'r safle a drwy defnyddio meddalwedd cyfrifiadur cyfunwyd hwy i greu model 3D o'r cloddwaith.

Dangosodd y canlyniadau bod y safle'n dyddio o'r 11eg neu'r 12fed ganrif OC ac roedd ganddo Adeilad pren mawr y tu mewn.

Visit our social network sites
Ymwelwch a'n safleoedd rhwydwaith cymdeithasol