Hen Gastell, Llanwnda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animeiddiad o fodel 3D o'r safle a greuwyd gan gyfuno nifer fawr o luniau. Mae rhaglen gyfrifiadurol wedi nodi pwyntiau 3 dimensiwn drwy gymharu'r ffotograffau i greu'r model.

Visit our social network sites
Ymwelwch a'n safleoedd rhwydwaith cymdeithasol