Cyfleoedd Cloddio i Wirfoddolwyr gydag Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd

Gorffennaf 2016
Hedd yr Ynys, LlangefniA ydych erioed wedi bod eisiau cloddio fel y criw ar Time Time? A ydych eisiau cael gwybod rhagor am archaeoleg yn eich ardal? Beth sydd wedi’i guddio dan y ddaear ychydig i lawr y ffordd?

Ym mis Gorffennaf mae Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd yn cynnal cloddiad archaeolegol ar gyrion Llangefni, Ynys Môn. Mae’r cloddio yn rhan o’r Ŵyl Archaeolegol, dathliad dros bythefnos am bopeth archaeolegol wedi’i gydlynu gan Gyngor Archaeoleg Prydain.

Cynhelir y cloddio yn ystod dyddiau’r wythnos o’r 4ydd tan 21ain o Orffennaf gyda Diwrnod Agored i’r cyhoedd ddydd Sul, 17 Gorffennaf.

Datgelodd arolwg geoffisegol a gynhaliwyd yn 2012 fod “anomaleddau” diddorol yn y cae rydym yn ei archwilio. Efallai bod y rhain yn dangos presenoldeb mynwent ganoloesol gynnar a ddarganfuwyd rhywle yn yr ardal yn nechrau’r 19eg ganrif neu gallent fod yn weddillion o adeiladau cynnar. Ein nod yw canfod yr hyn sydd yno mewn gwirionedd a’i ddyddio.

 

 

 

Visit our social network sites
Ymwelwch a'n safleoedd rhwydwaith cymdeithasol