Diwrnod Agored y Cloddio

Dydd Sul 17 Gorffennaf 2016

Hedd yr Ynys, Llangefni

 

Ym mis Gorffennaf mae Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd yn cynnal cloddiad archaeolegol ar gyrion Llangefni, Ynys Môn. Mae'r cloddio yn rhan o'r Ŵyl Archaeolegol, dathliad pythefnos am bopeth archaeolegol wedi'i gydlynu gan Gyngor Archaeoleg Prydain.

Cynhelir y cloddio yn ystod dyddiau'r wythnos o'r 4ydd tan 21ain o Orffennaf a chaiff bawb gyfle i weld yr hyn sydd wedi'i ddarganfod ar y Diwrnod Agored ar ddydd Sul, 17 Gorffennaf.

 

Darparwch:

•  eich enw

•  rhif ffôn cyswllt,

•  cyfeiriad e-bost neu bost (fel y gallwn anfon map a chyfarwyddiadau atoch ynglŷn â sut i ddod o hyd i'r safle)

•  eich amser dewisol (10am, 11am, 12pm, 1.30pm, 2.30pm, 3.30pm)

•  iaith ddewisol ar gyfer y daith a'r deunydd (Cymraeg/Saesneg)

 

 

 

Visit our social network sites
Ymwelwch a'n safleoedd rhwydwaith cymdeithasol