Plot graddlwyd yn dangos data geoffisegol

Arolwg Geoffisegol o gae Hedd Yr Ynys a gynhaliwyd yn 2012 gan Roland Flook

Plot deongliadol yn dangos dehongliad o'r data.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visit our social network sites
Ymwelwch a'n safleoedd rhwydwaith cymdeithasol