Cofnodi Mynwentydd, Ymweliad â Chastell Caernarfon, Dydd Sadwrn Ionawr 11eg

Fel rhan o'n prosiect pobl ifanc, ‘Archaeolegwyr Anturus Eryri', cynhaliwyd y cyntaf o'n sesiynau Cofnodi Mynwentydd yn Eglwys St Baglan, Llanfaglan dydd Sadwrn Ionawr 11eg . Dyma weithgaredd roedd y bobl ifanc eu hunain wedi mynegi eu hawydd i flasu tra'n cynllunio'r rhaglen weithgareddau yn ystod penwythnos i lansio'r prosiect a gynhaliwyd yn yr hydref. Dydd Sadwrn, roedd y tywydd yn garedig a gweithiodd y bobl ifanc yn ddiwyd. Ymunodd aelodau'r cyhoedd yn ogystal ag aelodau'r Gymdeithas Hanes leol yn y weithgaredd. Yna i ffwrdd â ni am Gastell Caernarfon ar gyfer taith dywysedig dan arweiniad un arall o'r bobl ifanc. Rydym yn bwriadu cynnal ymweliad arall â'r eglwys/ mynwent ar Chwefror 11eg

 

Graveyard Recording, Visit to Caernarfon Castle , Saturday 11th January

As part of our young people's project, ‘Archaeolegwyr Anturus Eryri', we began our Graveyard Recording sessions at St Baglan's Church, Llanfaglan, on Saurday 11th January. Graveyard Recording was something the young people suggested they would like to try, when they planned the programme of activities during the project's launch weekend in the autumn. The weather was with us and the young people worked diligently. Members of the public as well members of the local Historical Society also joined in the activity. Then it was off to Caernarfon Castle for a guided tour, led by another of the young people. We are planning another visit to the church / graveyard on February 11th.

 

Archaeolegwyr Anturus Eryri Fideo/Video

Dyma fideo Lois Roberts am bobl ifanc yn cymryd rhan mewn gweithgareddau Archaeolegwyr Anturus Eryri yn ystod 2014. Arianwyr y prosiect oedd Cyfoeth Naturiol Cymru a Gronfa Treftadaeth Y Loteri. Gweithiodd Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd mewn partneriaeth gyda Gwersyll Yr Urdd Glan-llyn.

Below is Lois Roberts' video about young people taking part in Archaeolegwyr Anturus Eryri activities during 2014. The project funders were Natural Resources Wales and The Heritage Lottery Fund. Gwynedd Archaeological Trust worked in partnership with Gwersyll Yr Urdd Glan-llyn.

 

Visit our social network sites
Ymwelwch a'n safleoedd rhwydwaith cymdeithasol