Arddangosfa Dathlu Archaeoleg (G2273)

Adroddiad cryno Ebrill 2012 – Mawrth 2013


Un o'r paneli o'r arddangosfa

Sefydlodd Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd mewn partneriaeth ag Oriel Ynys Môn arddangosfa ‘Dathlu Archaeoleg Môn'. Dilynodd arddangosfa Llyn Cerrig Bach a drefnwyd gan yr Oriel ar y cyd ag Amgueddfa Genedlaethol Cymru. Dangosodd yr arddangosfa'r casgliad o ddarganfyddiadau o'r cloddiadau diweddar yn Nhai Cochion er mwyn adlewyrch prosesau archaeolegol modern.

Dilynodd yr arddangosfa broses darganfod archaeolegol, asesu, cloddio a chyhoeddi, seiliwyd llif y broses ar brosiect Tai Cochion , gan gymryd y broses o'r darganfyddiad gwreiddiol o adrodd am y darganfyddiadau trwy PAS, trwy asesu a gwerthuso, cloddio a chyfnodau wedi cloddio/cyhoeddi.

Bwriad y prosiect oedd codi ymwybyddiaeth o archaeoleg a'i natur fregus ac i esbonio'r broses o ddarganfod ac archwilio safleoedd.

Cafodd yr Ymddiriedolaeth gymorth i baratoi'r arddangosfa gan Robert Williams a Philip Steele, sy'n gweithio'n agos gyda'r Oriel yn paratoi'u harddangosfeydd a'u cyhoeddiadau. Cyhoeddwyd llyfryn i gydredeg â'r arddangosfa.

Agorwyd yr arddangosfa gan Dr Kate Roberts (Cadw) ar 17 Tachwedd a pharhaodd tan Chwefror 2013.

 

Lawrlwythwch y llyfryn sy'n cyd-fynd a'r arddangosfa, 'Llwybrau i Ddarganfyddiad'

 

 

Yn ôl i brosiectau a ariannwyd gan Cadw >>